PRIVĀTUMA POLITIKA

Kurš ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi?

Datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Šajā paziņojumā mēs informējam jūs par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kurus jūs norādāt, lai pie mums iepirktos, apmeklētu mūsu tīmekļvietni un veiktu identifikāciju, izveidotu un lietotu savu kontu, kā arī saņemtu no mums paziņojumus par jaunumiem, īsziņas, pasta sūtījumus un citu informāciju, kas saistīta ar mūsu darbību tirgū.

Iegādājoties preces Cellbes.lv:

Ja jums ir jautājumi saistībā ar savu personas datu apstrādi vai vēlaties vērsties pie mums, lai izmantotu savas tiesības, laipni lūdzam sazināties ar mums, un visvienkāršāk to var izdarīt, nosūtot ziņu uz kundtjanst@cellbes.se. Mūsu pasta adrese ir Cellbes AB 501 81 Borås; varat mums arī zvanīt – tālruņa numurs 033-10 60 00.

Vairāk lasiet šeit: www.cellbes.se/PRIVĀTUMA POLITIKA

Iegādājoties preces Bubbleroom.se:

Ja jums ir jautājumi saistībā ar savu personas datu apstrādi vai vēlaties vērsties pie mums, lai izmantotu savas tiesības, laipni lūdzam sazināties ar mums Bubbleroom, un visvienkāršāk to var izdarīt, nosūtot ziņu uz customerservice@bubbleroom.com. Mūsu pasta adrese ir New Bubbleroom AB Risängsgatan 4 504 68 Borås; varat mums arī zvanīt – tālruņa numurs 08-411 17 17.

Vairāk lasiet šeit: bubbleroom.eu/en/customer-service/privacy-policy

Kā mēs apstrādājam jūsu datus?

Nolūki, kādos mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir šādi:

 • ar pārdošanu saistītas informācijas nosūtīšana jums pa e-pastu, īsziņās vai pa pastu;
 • spēkā esošo likumu un noteikumu prasību izpilde;
 • tīmekļvietnes optimizācija, lai padarītu to pēc iespējas ērti lietojamu un funkcionālu.

Mums ir ļoti svarīgi, lai viss, kas saistīts ar jūsu personas datu apstrādi, jums būtu skaidri saprotams un pārredzams. Jūs vēlaties uzzināt vairāk par savu personas datu apstrādes nolūkiem? Par tiem jūs varat izlasīt šī paziņojuma beigās. Tajā ir sīkāk aprakstīti gan jūsu personas datu apstrādes nolūki, gan tas, kādus personas datus mēs apstrādājam un cik ilgi tas notiek. Turklāt jūs varat iepazīties ar personas datu apstrādes tiesisko pamatojumu saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību, mēs un mūsu sadarbības partneri esam veikuši virkni organizatorisku un tehnisku drošības pasākumu. Mēs veicam aktīvu darbu, lai nodrošinātu ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) ievērošanu. Mūsu rīcībā ir liels skaits informācijas tehnoloģiju sistēmu un funkciju, kas palīdz mums aizsargāt jūsu personas datus pret neatļautu piekļuvi. Turklāt mēs izmantojam iekšējus mehānismus, kas nodrošina, ka jūsu dati nav pieejami lielākam personu skaitam, nekā tas ir nepieciešams.

Vai jums ir jāatklāj mums savi personas dati, un kas notiek, ja jūs to nedarāt?

Ja jūs nebūsiet snieguši mums informāciju, kas jāapstrādā, lai noskaidrotu jūs interesējošās preces, mēs nevarēsim veikt jūsu personas datu apstrādi šajā nolūkā. Jūsu piekrišana ir nepieciešama, piemēram, lai jūs e-pastā, īsziņās vai pa pastu arī turpmāk saņemtu paziņojumus par jaunumiem un piedāvājumus ilgākā laikposmā, nekā mēs parasti sūtām jums informāciju (skat. turpmāk).

Kurš var piekļūt jūsu personas datiem?

Jūsu personas datus kā pamatinformāciju apstrādā tikai un vienīgi Cellbes/Bubbleroom. Taču Cellbes/Bubbleroom var nodot jūsu personas datus tālāk, ja tas ir nepieciešams, piemēram, lai mēs varētu izpildīt ar jums noslēgto līgumu vai saņemt atbalstu lietās, kas nav saistītas ar mūsu pamatdarbību, un tādējādi piedāvāt jums preces par izdevīgām cenām.

Šeit ir izklāstīta sīkāka informācija par jūsu personas datu nodošanu tālāk:

 • Mēs norādām jūsu personas kodu piegādātājam, kurš palīdz mums nodrošinātu, ka mūsu rīcībā esošā jūsu kontaktinformācija ir pareiza.

Cellbes/Bubbleroom nodod jūsu personas datus arī izvēlētiem ārpakalpojumu sniedzējiem mūsu izmantoto informācijas tehnoloģiju jomā, taču tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai pakalpojumu sniedzējs varētu izpildīt savas saistības attiecībā pret mums.

Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par konkrētiem uzņēmumiem un iestādēm, kas no mums saņem jūsu personas datus, jūs jebkurā brīdī varat vērsties pie mums.

Vai mēs nosūtām jūsu personas datus ārpus ES/EEZ?

Būtībā mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai ES/EEZ teritorijā, taču atsevišķos gadījumos varam izmantot pakalpojumu sniedzējus ārpus ES/EEZ. Ja mēs nosūtām jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, tas tiek darīts tikai tad, ja šāda nosūtīšana ir pamatota un tiek ievērotas ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR)  prasības.

Noteiktus personas datus mēs nododam par personas datu aizsardzību atbildīgajiem pārstāvjiem ASV, kuri mūsu vārdā veic personas datu apstrādi, sniedzot mums informācijas tehnoloģiju pakalpojumus. Šiem uzņēmumiem ir Privacy Shield sertifikāts. Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu personas datus ir atļauts nosūtīt saņēmējiem ASV, ja šiem saņēmējiem ir privātuma vairoga sertifikāts. Privātuma vairogs ir līgums starp ES un ASV, kura mērķis ir aizsargāt Eiropas iedzīvotāju pamattiesības un garantēt tiesisko drošību uzņēmumiem, kas nosūta personas datus uz ASV. ASV uzņēmumi, kuri vēlas iegūt privātuma vairoga sertifikātu, var vērsties ASV Tirdzniecības departamentā, kas apliecina uzņēmuma datu aizsardzības politikas atbilstību privātuma vairoga ietvaros noteiktajiem augstajiem drošības standartiem.

Kādas ir jūsu tiesības ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) jums saistībā ar jūsu personas datu apstrādi ir noteiktas tiesības. Turpmākajā daļā mēs atspoguļojam jūsu tiesības un to nozīmi. Lai izmantotu savas tiesības, jums ir jāsazinās ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Piekrišanas atsaukums

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus uz jūsu piekrišanas pamata, jums ir tiesības pilnībā vai daļēji atsaukt sniegto piekrišanu savu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums stājas spēkā tajā pašā dienā, kad tas saņemts.

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, kā jūsu personas dati tiek apstrādāti, kā arī piekļūt ar personas datu apstrādi saistītajai informācijai, piemēram, par apstrādes nolūkiem un apstrādei pakļautajām personas datu kategorijām. Jums ir tiesības arī saņemt apstrādei pakļauto personas datu kopiju.

Labošanas tiesības

Ja jums pie mums ir izveidots konts, jūs jebkurā brīdī varat reģistrēties un izmainīt savus personas datus. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt, lai bez nepamatotas kavēšanās tiktu izlaboti neprecīzi personas dati, kā arī, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, sniedzot papildu paziņojumu.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu izdzēsti, ja:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • jūs atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;
 • jūs iebilstat pret apstrādi, taču ar nosacījumu, ka apstrādei nav cita leģitīma pamata, kas ir svarīgāks par jūsu pamatotajām tiesībām pieprasīt datu izdzēšanu;
 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kuram mēs esam pakļauti

Bubbleroom pēc jūsu pieprasījuma izdzēš jūsu personas datus, ja vien mēs saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) vai citiem tiesību aktiem neesam pakļauti personas datu saglabāšanas pienākumam.

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota, ja:

 • jūs apstrīdat personas datu precizitāti (taču tikai uz laiku, kurā mums ir iespēja to pārbaudīt);
 • apstrāde ir nelikumīga un jūs personas datu dzēšanas vietā pieprasāt, lai mēs ierobežojam to izmantošanu;
 • personas dati mums apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču jums tie ir nepieciešami likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai;
 • jūs iebilstat pret apstrādi, ja mēs neesam apsvēruši interešu svarīgumu.

Tiesības iebilst pret apstrādi

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz skarto interešu līdzsvara apsvērumiem, un tas attiecas arī uz profilēšanu (vairāk informācijas jūs atradīsiet turpmākajās tabulās). Taču tas nav spēkā gadījumos, kad mēs varam pierādīt, ka pastāv pārliecinoši, leģitīmi iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām vai tas tiek darīts, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi ar tirgvedības nolūkos, kas ietver profilēšanu tādā apmērā, lai tā varētu būt saistīta ar tiešo tirgvedību. Ja jūs iebilstat pret datu apstrādi tirgvedības un/vai profilēšanas nolūkos, jūsu personas dati turpmāk vairs netiks apstrādāti saistībā ar tiem.

Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei (tas neietekmē citus administratīvos tiesību aizsardzības līdzekļus vai tiesību aizsardzību tiesā). Šādu sūdzību ietiecams iesniegt tās ES/EEZ dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta vai darbavieta vai kurā ir noticis spēkā esošo tiesību aktu un datu aizsardzības noteikumu pārkāpums, pret kuru jūs vēršaties. Kompetentā uzraudzības iestāde Zviedrijā ir Datu inspekcija, ar kuru jūs varat sazināties tīmekļvietnē www.datainspektionen.se.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt savus mums sniegtos personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam datu pārzinim (datu pārnesamība), ja:

 • apstrāde pamatojas uz piekrišanu vai līgumu;
 • apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.

Jums ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no mums citam datu pārzinim, ja vien tas ir tehniski iespējams.

Vairāk informācijas par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jūs varat izlasīt šeit:

PRIVĀTUMA POLITIKA - PDF