Klientu serviss

Zvaniet mums

P-Pk 9:00-19:00, S 9:00-16:00
676 522 72

Nosūtiet mums e-pasta vēstuli

info@halens.lv

Klientu apkalpošanas dienests strādā darbdienās no 9:00 līdz 19:00, sestdienās no 9:00 līdz 16:00. Ar prieku atbildēsim uz jautājumiem, kas saistīti ar pasūtījumiem (pasūtījums, piegāde, maksājums, atgriešana utt.).

Doties uz klientu servisa lapu

Jautājumi un atbildes

Kā lai es saņemu pasūtījuma apstiprinājumu?

Tiklīdz mūsu pasūtījumu sistēma apstiprina Halens interneta veikalā sekmīgi veiktu pasūtījumu, apstiprinājums kopā ar pasūtīto preču sarakstu un piegādes laiku Tev nekavējoties tiek izsūtīts e-vēstulē. Lūdzu, pārbaudi, vai Tevis norādītā e-pasta adrese ir precīza.

Preču piegāde mājās, vai tas ir iespējams?

Šobrīd mūsu klienti nav pieprasījuši šādu preču piegādes veidu, tāpēc tas nav aktuāls.

Kā izmantot Piedāvājuma kodu?

Piedāvājuma kodu ieraksti tam paredzētajā ailītē. Gadījumā, ja nevēlies izmantot piedāvājuma kodu, ailīti ignorē un turpini pasūtīt.

Kā lai es uzzinu, vai atlaide ir atrēķināta no mana pasūtījuma?

Visus sistēmā ievadītos pasūtījumus un arī atlaides Tu redzēsi pasūtījuma veidlapas pārskatā, turpinot ceļu uz kasi. Ja šķiet, ka sistēma nav reģistrējusi atlaidi, tad vēlreiz pārlasi atlaides nosacījumus. Lūdzu, ņem vērā, ka, sūtot kādu preci atpakaļ, pasūtījuma vērtība automātiski samazinās un, ja atlaides nosacījumi vairs netiek izpildīti, sistēma automātiski atrēķina atlaidi no atpakaļ sūtīto preču vērtības.

Kā es varu papildināt savu pasūtījumu un apmainīt vai dzēst kādu preci?

Mēs strādājam, lai Tu ērti varētu veikt visas ar pasūtījumu saistītās funkcijas, bet šobrīd Tev tomēr nāksies sazināties ar Halens klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 67006262 vai vienkārši aizsūtīt vēstuli ar savu vēlmi uz info@halens.lv. Ja Tavs pasūtījums vēl nebūs sasniedzis noliktavu, tad mēs ar prieku veiksim vēlamās korekcijas.

Reklamācijas, nepareizi piegādātas preces vai citas problēmas. Ko darīt?

Nav iemesla uztraukumam! Mēs parūpēsimies par Tevi un atņemsim Tavas rūpes, tiklīdz Tu mums tās darīsi zināmas. Lūdzu, sazinies ar mums un uzrādi savu klienta numuru un kontakttālruni.

Kā rīkoties, ja es vēlos apmainīt vai sūtīt preci atpakaļ?

Lūdzu, aiznes preci oriģinālajā iepakojumā atpakaļ uz tuvāko pasta nodaļu, klāt pievienojot aizpildītu Halens preču Apmaiņas un atteikšanās veidlapu ar nepieciešamo informāciju. Lūdzu, ņem vērā, ka prece ar Latvijas Pasta starpniecību tiek sūtīta uz Igauniju, kur tā tiek ievadīta Halens sistēmā, un tas prasa laiku. Saglabā visas kvītis, jo tā ir Tavu preču garantija! Preces apmaiņas gadījumā izsūtīsim vēlamo preci vai naudu par saņemto preci, ja par to biji maksājis ar skaidru naudu. Naudu par atpakaļ izsūtīto preci mēs izsūtīsim uz Tavu norādīto bankas kontu vai Latvijas Pastu vienas dienas laikā pēc tam, kad prece būs nonākusi pie mums. Latvijas Pasta atbildībā ir informēt Halens klientu par pienākušo naudas sūtījumu, izsūtot aicinājumu.

Вопросы и ответы

Как я могу получить подтверждение заказа?

Подтверждение успешно сделанного заказа в интернет-магазине Halens вместе со списком заказанных товаров и планируемым временем доставки будет немедленно выслан тебе в виде электронного письма, как только наша система заказов подтвердит заказ, поэтому, пожалуйста, лишний раз проверь точность указанного тобой адреса электронной почты.

Доставка товаров на дом - возможно ли это?

На сегодня наши клиенты не требовали такого способа доставки товаров, и поэтому он не актуален.

Как использовать Код предложения?

Впиши код предложения в предназначенную для этого графу. Если ты не хочешь воспользоваться кодом предложения, проигнорируй графу и продолжи оформление заказа.

Как я могу узнать о том, что к моему заказу применена скидка?

Все введённые в систему заказы, а также скидки ты увидишь в обзоре бланка, продолжая путь к кассе. Если тебе кажется, что система не зарегистрировала скидку, еще раз перечитай условия предоставления скидки. Просим учесть, что при возврате какого-либо товара стоимость заказа автоматически уменьшается, и если условия скидки больше не выполняются, система автоматически отнимает скидку от стоимости возвращаемых товаров.

Как я могу дополнить свой заказ, обменять или стереть какой-либо товар?

Мы работаем для того, чтобы ты мог/могла удобно выполнять все функции, связанные с заказом, но сейчас тебе придется связаться со службой обслуживания клиентов Halens по телефону 67006262 или просто отправить письмо со своим пожеланием на адрес info@halens.lv. Если твой заказ еще не дошел до склада, мы с удовольствием внесем необходимые коррекции.

Рекламации, неправильно доставленный товар или другие проблемы. Что делать?

Нет повода волноваться! Мы позаботимся о тебе и возьмем твои заботы на себя, как только ты сообщишь нам об этом. Свяжись с нами и укажи свой номер клиента и контактный телефон.

Как поступить, если я хочу обменять или вернуть товар?

Отнеси товар в оригинальной упаковке обратно в ближайшее почтовое отделение, приложив заполненный Бланк обмена и отказа от товаров Halens с необходимой информацией. Просим учесть, что товар при посредничестве Latvijas Pasts отправляется в Эстонию, где он вводится в систему Halens, а это занимает время. Сохраняй все квитанции, поскольку это – гарантия на твои товары! В случае обмена товара мы вышлем тебе желаемый товар или деньги за полученный товар, если твои транзакции выполнены наличными. Деньги за возвращенный товар мы вышлем на твой банковский конт или в Latvijas Pasts в течение одного дня после получения товара. Latvijas Pasts обязано сообщить клиенту Halens о полученном денежном переводе, выслав уведомление.